Välkommen till Ola J:s Plåt AB
Ett väldigt brett plåtföretag

Om Ola J:s Plåt

Efter väldigt många år som verksam i branschen startade Ola Johansson just Ola J:s Plåt AB. Bolaget registrerades 2001 och har bedrivit takläggningsarbeten ända sedan starten. I dagsläget har företaget utvecklats och vad anbelangar tjänsteutbudet är Ola J:s Plåt AB en helhetsleverantör inom bygg– och entreprenadbranschen med flertalet förgreningar gällande kompetens.

Stora inom bygg, ännu större inom plåt

Byggavdelningen levererar allt från det minsta fönsterbleck till total-entreprenader gällande tak och träarbeten. Detta oavsett om det gäller tillbyggnad, ombyggnad eller nyproduktion. Alltjämt finns resurserna och kompetensen för alla aspekter av plåtslageri och byggverksamhet.

Plåtslageriet är och förblir dock en av företagets största grenar och Vi kan erbjuda helhetslösningar inom garnering, ventilation & takläggningsarbeten.

Egen verkstad & entreprenad

Gällande verkstaden och dess maskinpark kan vi tillverka i en marknadsledande hastighet vilket borgar för en gedigen kapacitet. Genom detta kan Vi erbjuda försäljning av material till fasta priser. Sedermera på senare år har bolaget öppnat upp en entreprenad – och schaktavdelning som sysslar med dränerings – och grundarbeten, enskilda avlopp i form av infiltrationer, leveranser av allt från matjord till makadamm, grustransporter.

Med mångårigt erfarna chaufförer sysslar entreprenadavdelningen dessutom med något som synnerligen är av vikt och värde i Västerbottens län, snöröjning vintertid.

Snöskottning och snöröjningstjänster i Umeå

Snöskottning & takskottning fokus på vintern

Vintertid är takskottning vår huvudsyssla, Vi anser oss vara marknadsledande på takskottning och kan axla det minsta projektet till stora fastighetskomplex.

Har du ett gammalt tak? Låt oss ge dig ett beslutsunderlag i samband med en okulär besiktning.

Miljötänkande

Vårt kontor är beläget på Lärlingsgatan 29B, Umeå. För oss är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Ola J:s Plåt AB:s miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Ola J:s Plåt AB:s miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås. För att garantera kvalitén på den material vi använder sker våra inköp i huvudsak hos våra huvudleverantörer, Lindab VM och Elektroskandia. Dessa två är certifierade enligt ISO 9001.

Byggnadsplåtslageri, tätskikt och takläggning i Umeå
Kontakta oss

Skicka ett meddelande så berättar vi mer!

    Detta formulär skyddas av reCAPTCHA. Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.

    Helhetsleverantör inom plåtslageri, tätskikt och taksäkerhet

    Verksamma i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln & Bjurholm